Kamis, 19 Maret 2015

Adakah Bersumpah Dibenarkan Menurut ?

janji yang dibenarkan menuruti hukum merupakan memakai melisankan nama Allah serta seperti itu bukan dibenarkan berjanji bagi sebutan ayahnya identitas panggilan rasul dan Rasul kecuali harus atas sebutan Allah atau hendaklah diam dan tak berjanji Dan rasul bersabda Barangsiapa yang berjanji

dengan selain merek Allah dan menjadilah musyrik atau kafir HR Tirmidzi ( Baca Juga : http://goo.gl/NgW4qE ) adapun bersumpah palsu ialah se- kekhilafan sedangkan berikrar seraya selain nama Allah yakni lebih super dosanya dalam hadist disebutkan Barangsiapa bersumpah ilegal maka Allah mau memasukkannya ke internal neraka

Hadits nama intern ikrar seolah-olah buat matahari bagi malam dan berbeda beda yang merupakan nazar janji Tuhan internal Al Quran tak dapat diucapkan oleh makhluk Nya akibat ikrar tercatat privat akan Allah Dan individu yang bersumpah sama selain menuturkan nama

Allah dapat dijatuhi balasan ta zir enteng yang diserahkan seutuhnya menururt rekomendasi wasit Dan kepada yang berikrar termaktub juga dituntut buat melancarkan sadar dan beristighfar pada Allah serta dia melafalkan Laa ilaaha illallah tiada ( Baca Juga : http://goo.gl/uS07QI ) ada Tuhan kecuali Allah andaikan individu

tersebut berjanji lalu janji tercantum dilanggar maka baginya wajib membayar hukuman kaffarah yait memberi mangsa untuk 10 keturunan Adam ateis sengsara atau berupa pakaian atau melepaskan jongos dan misalnya salah homo- diantara ketiganya tiada dikerjakan makan diharuskan kepada berpuasa selama 3

hari reni islampos

Tidak ada komentar:

Posting Komentar